Doradztwo


Świadczone przez nas usługi doradztwa to konkretne, indywidualne rozwiązania, które poprawiają ogólny stan funkcjonowania przedsiębiorstwa.

A
naliza wstępna
Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
Przekazanie informacji istotnych do realizacji projektu
Wstępna identyfikacja ryzyk
R
ekomendacje
Ocena stanu rzeczy oraz oszacowanie możliwości najlepszych rozwiązań
Wskazanie priorytetów realizacji
Określenie propozycji rozwiązań w poszczególnych obszarach
I
mplementacja
Przedstawienie sposobu i harmonogramu wdrożenia wybranego rozwiązania
Raport z realizacji projektu
Kontrola wykonania zadań

Zakres usług:

Wsparcie dla działu księgowego (pogotowie księgowe)
Doradztwo i pomoc w kompleksowych aspektach księgowych
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie polityki rachunkowości
Dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa
Ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy
Opracowywanie koncepcji optymalizacji podatkowej (w ramach spółki, grupy spółek)