Kadry i płace


Proponowane przez nas rozwiązania w zakresie specjalizacji Kadry i Płace pomagają Klientom w szybkim oraz skutecznym osiągnięciu zamierzonego celu biznesowego. Obsługa kadrowo- płacowa jest na tyle elastyczna, iż umożliwia nam prowadzenie kadr i płac lub tylko jednego z tych elementów, pozostawiając drugi w firmie Klienta. Przestrzegamy wysokich standardów poufności w zakresie przekazywanych nam danych.

A
naliza wstępna
Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
Wstępna identyfikacja ryzyk
Wskazanie newralgicznych obszarów współpracy
I
mplementacja
Wybór najkorzystniejszego modelu współpracy
Przekazanie dokumentacji kadrowo-płacowej
Wdrożenie do systemu kadrowo-płacowego
B
ieżąca współpraca
Sporządzenie pełnej dokumentacji – opracowanie konkretnych rozwiązań
Bieżąca obsługa w systemie kadrowo-płacowym
Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych

Zakres usług:

Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta
Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)
Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu
Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń
Rejestracja w ZUS pracowników Klienta
Sporządzanie deklaracji rocznych
Sporządzanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych oddziałów
Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych
Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach lub rocznych rozliczeń podatku