Bieżąca księgowość

Kładziemy szczególny nacisk na wysoką jakość i szybkość pozyskiwania informacji finansowych poprzez wypracowanie unikalnego modelu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Nasze profesjonalne usługi księgowe dają Klientowi możliwość skoncentrowania się na podstawowych funkcjach biznesowych i zwiększaniu zysku, poprzez całkowite przejęcie obowiązków w zakresie księgowości.

A
naliza wstępna
Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
Wstępna identyfikacja ryzyk
Wskazanie newralgicznych obszarów współpracy
I
mplementacja
Wybór najkorzystniejszego modelu współpracy
Przekazanie dokumentacji księgowej
Wdrożenie do systemu księgowego
B
ieżąca współpraca
Kontrola formalno – rachunkowa dokumentów; kwalifikacja rachunkowa i podatkowa
Weryfikacja zapisów w księgach
Optymalizacja procesów finansowo – księgowych

Zakres usług:

Organizacja działu finansowo – księgowego

Organizacja działu księgowego
Organizacja obiegu dokumentacji księgowej
Wprowadzenie systemu księgowości zarządczej i kontroli finansowej
Wdrożenie optymalnego systemu księgowego
Prowadzenie bieżącej księgowości

Kontrola formalno – rachunkowa dokumentów
Kwalifikacja i ujęcie dokumentów w systemie księgowym zgodnie z prawem podatkowym i rachunkowym
Miesięczne raportowanie
Reprezentacja przed organami podatkowymi
Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych