Podstawowe informacje

Nazwa Spółki:
Adres:
Telefon:
E-Mail*:

Nagłówek 2 ...

Forma prawna
Rodzaj działalności (produkcja, usługi)
Ilość osób zatrudnionych
umowa o pracę:
umowa zlecenia, o dzieło
inne:
Ilość środków trwałych
Ilość podróży służbowych - miesięcznie
Średnia liczba operacji w miesiącu w raporcie kasowych
Raport w PLN:
Raport w EUR:
Ilość kont bankowych
w PLN:
w EUR:
w innej walucie:
Średnia ilość operacji na jednym wyciągu bankowym w
miesiącu
Konto w PLN:
Konto w EUR:
Konto w innej walucie:
Średnia liczba dokumentów w miesiącu:
Krajowe
Faktury zakupu towarów i usług
Faktury sprzedaży towarów i usług
inne np. leasing, pożyczki, kredyty (wymienić)
Zagraniczne
Faktury zakupu towarów i usług
Faktury sprzedaży towarów i usług
inne np. leasing, pożyczki, kredyty (wymienić)
Wewnętrzne raportowanie (czy istnieje, kiedy)?
Obecnie obsługa księgowa i kadrowo płacowa
 własna zewnętrzna